Varhaiskasvatuksessa taide ja kulttuuri kuuluvat arkeen

Tuusulan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu valmistui 30.10.2019. Jokainen varhaiskasvatusyksikkö osallistui suunnitelman yhteiseen työstämiseen kulttuurivastaavan johdolla. Suunnitelma otettiin käyttöön kaikissa Tuusulan varhaiskasvatusyksiköissä tammikuussa 2020 yksiköiden kehittämispäivien Taika Kultsu -työpajoissa.

Miten Taika Kultsua käytetään?

Taika Kultsussa korostuu kolme osa-aluetta:
 • varhaiskasvatuksen arjessa tapahtuva kulttuurikasvatus
 • taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttama toiminta, johon ryhmät osallistuvat joko kokijoina tai tekijöinä
 • varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatut koulutukset eri taidemenetelmien osaajiksi
Taika Kultsun tavoitteet:
 • positiivisen suhtautumistavan luominen taiteeseen ja kulttuurilliseen ilmaisuun
 • uteliaisuuden, luovuuden ja vastuuntunnon kehittäminen
 • taiteellisen ilmaisun taitojen kehittäminen
 • kulttuuriperinnön tiedostaminen
 • oman ja muiden perheiden perinteiden ja tapojen arvostus
Jokaisella Tuusulassa varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on:
 • toimintavuoden aikana mahdollisuus osallistua omassa varhaiskasvatusyksikössä vähintään yhteen (1) luovaan projektiin, joka sisältää osia esim. teatterista, tanssista, sirkuksesta, musiikista, kuvataiteesta, mediasta...
 • toimintavuoden aikana mahdollisuus kokea vähintään kerran (1) teatteri-, musiikki-, tanssi-, elokuva- tai sirkusesitys, joka on ammattitaiteilijoiden toteuttama ja / tai osallistua työpajaan, museo-opastukseen tai kirjastokäyntiin
 • varhaiskasvattajat tutustuttavat lapset vuoden aikana vähintään kolmeen perinneleikkiin
 • jokaisessa yksikössä järjestetään vuosittain yksi liikunnallinen tapahtuma yhdessä huoltajien kanssa

Taika Kultsu -projektille asetetut tavoitteet

 • Tuusulan varhaiskasvatuksen työntekijät tiedostavat että Tuusula on kulttuurikunta; ainutlaatuinen ympäristö ja kulttuuriperintö, josta voidaan ammentaa päivittäin ja mahdollistaa ilmapiiri uuden luomiselle: täällä Tuusulassa syntyy taidetta ja taiteilijoita jatkossakin.
 • Sanoitetaan ja tehdään tavoitteellisemmin sitä kulttuurikasvatustyötä, jota varhaiskasvatuksessa tehdään päivittäin.
 • Henkilöstön eri menetelmien osaaminen monipuoliseen kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksen arjessa
 • Ammattitaiteilijoita ja -tekijöitä toteuttamaan toimintaa varhaiskasvatusyksiköissä
 • Lasten tekijyys esille (lastenkulttuuri lapsi kokijana, lastenkulttuuri lapsi tekijänä).
 • Taika Kultsu vastaan niihin vaatimuksiin, joita Vasu kulttuurikasvatukselle asettaa.
 • Taika Kultsu helpottaa ja lisää kulttuurikasvatuksen näkyvyyttä varhaiskasvatuksen arjessa.

Taika Kultsu -projektiryhmä 2018-2020

Taiju Kiesilä, kulttuurituottaja / kulttuuripalvelut, työryhmän pj.
Elina Karila, museolehtori / museo
Heli Eboru, pedagoginen informaatikko / kirjasto
Tuuli Kokko, Kellokosken kirjastonjohtaja
Tiina Vesimäki, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Anita Tanttu, varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkosto
Mari Silvast, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Paula Tuulaniemi, perhepäivähoidon ohjaaja
Ulla Kinnunen, museo- ja kulttuuritoimen johtaja
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö

Taika Kultsu kulttuurivastaavat

Jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä on nimetty kulttuurivastaava, jonka johdolla jokainen yksikkö on osallistunut kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen.
Kulttuurivastaava tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä yksikön esimiehen ja yksikön liikuntavastaavan kanssa.

Tutustu tarkemmin Tuusulan museon opetuspalveluihin

Kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsun lisäksi Tuusulan museo tarjoaa runsaasti verkkomateriaalia, joista kannattaa poimia omalle ryhmälle soveltuvat sisällöt. Hauskoja kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Kissa vieköön - mitä historiaa -videot ja museon verkkonäyttelyt ja Pekka Halosen ideapankki. Sivuilta löytyy myös ideoita kotiseutuopetukseen ja tietoa esimerkiksi Aleksis Kivestä. 

Tervetuloa tutustumaan opetuspalveluihin!