Jokaisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä on valittu kulttuurivastaava, joka yhteistyössä yksikön esimiehen ja liikuntavastaavan kanssa:

  • viestii
  • suunnittelee
  • koordinoi kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista omassa yksikössä

Kulttuurivastaavat saavat kutsun Erkkolan ja Halosenniemen avajaisiin.

Kerran keväässä ja kerran syksyssä kulttuurivastaaville järjestetään kokoontumisiltapäivä, jossa mm. esitellään Tuusulan kulttuurin, kirjaston ja museon ajankohtaista kulttuuritarjontaa. Kulttuurivastaavien iltapäivissä vierailee myös eri taide-alojen asiantuntijoita esittelemässä taidekasvatuksen tuulia.

Kulttuurivastaavien iltapäivät 2020:

to 13.2. kulttuuri- ja liikuntavastaavien yhteinen tapaaminen
ke 4.3.2020 klo 12-16, paikka selviää myöhemmin.

Kulttuurivastaavien menneet tapaamiset ja ohjelmat:

7.10.2019 klo 12.45-15 Kulttuurivastaavien iltapäivä Erkkolassa: Valmiin Taika Kultsun esittely , Luento: Tuusulan kylien kulttuurihistoriaa, Tuusulan museon amanuenssi Jaana Koskenranta.