Kulttuurivastaavat

Jokaisesta varhaiskasvatuksen yksiköstä on valittu kulttuurivastaava, joka yhteistyössä yksikön esimiehen ja liikuntavastaavan kanssa:

  • viestii
  • suunnittelee
  • koordinoi kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista omassa yksikössä

Kulttuurivastaavat saavat kutsun Erkkolan ja Halosenniemen avajaisiin.

Vuosittain kulttuurivastaaville järjestetään 1-2 kokoontumisiltapäivää, jossa mm. esitellään Tuusulan kulttuurin, kirjaston ja museon ajankohtaista kulttuuritarjontaa. Kulttuurivastaavien iltapäivissä vierailee myös eri taide-alojen asiantuntijoita esittelemässä taidekasvatuksen tuulia.

Koulutukset 2022:

Kehollisen ilmaisun ja draamakasvatuksen koulutus maaliskuussa. Koulutuksen sisällön tuottaa ja kouluttajana toimii Teatteri ILMI Ö.
Ilmoittautuminen VAKA:n koulutuskalenterin kautta.

Kulttuurivastaavien iltapäivät 2022:

ma 28.11.2022 klo 13-16 Erkkolassa

Kulttuurivastaavien menneet tapaamiset ja ohjelmat:

ti 23.11.2021 klo 13-15.30, pääkirjaston Einarissa
to 13.2.2020 kulttuuri- ja liikuntavastaavien yhteinen tapaaminen
ke 4.3.2020 klo 12-16, paikka selviää myöhemmin.
7.10.2019 klo 12.45-15 Kulttuurivastaavien iltapäivä Erkkolassa: Valmiin Taika Kultsun esittely , Luento: Tuusulan kylien kulttuurihistoriaa, Tuusulan museon amanuenssi Jaana Koskenranta.