Taide ja kulttuuri kuuluvat varhaiskasvatuksen arkeen

Suunnittelutarjottimia käytetään lasten mielenkiinnon kohteista nousevien projektien suunnittelussa.
Tarkoitus on helpottaa suunnittelua ja tehdä näkyväksi Vasun mukaista kulttuurikasvatusta.
 
Tarjottimista voit poimia ideoita viikoittain ja kausittain toteutettavaan kulttuurikasvatukseen.
Tarkoitus ei ole tehdä joka vuosi kaikkea vaan valita kuhunkin projektiin ja lapsiryhmään soveltuvat kohdat.

Kulttuurinen liikunta

Oppimisen alue:
Kasvan, liikun, kehityn
 

Yhteisömme ja ympäristömme

Oppimisen alueet:
Minä ja meidän yhteisömme
Tutkin ja toimin ympäristössäni

Ilmaisun rikas maailma

Oppimisen alueet:
Kielen rikas maailma
Ilmaisun monet muodot