Taide ja kulttuuri kuuluvat varhaiskasvatuksen arkeen

Suunnittelutarjottimia voidaan käyttää apuna lasten mielenkiinnon kohteista nousevien projektien suunnittelussa.
Tarkoitus on helpottaa suunnittelua ja tehdä näkyväksi varhaiskasvatussuunnitelman mukaista kulttuurikasvatusta.
 
Tarjottimista voit poimia ideoita viikoittain ja kausittain toteutettavaan kulttuurikasvatukseen. Kaikkea ei tarvitse tehdä ja toteuttaa, vaan tarjottimista voi hakea ideoita ja vinkkejä kuhunkin projektiin ja lapsiryhmään soveltaen.

Kulttuurinen liikunta

Oppimisen alue:
Kasvan, liikun, kehityn
 
Vinkkejä ja ideoita kulttuuriseen liikuntaan.
 

Yhteisömme ja ympäristömme

Oppimisen alueet:
Minä ja meidän yhteisömme
Tutkin ja toimin ympäristössäni
 
Vinkkejä nykyisyyden, historian, kulttuurin, tapojen sekä eri ympäristöjen tutkimiseen ja havainnointiin.

Ilmaisun rikas maailma

Oppimisen alueet:
Kielen rikas maailma
Ilmaisun monet muodot
 
Vinkkejä monimuotoiseen ilmaisuun varhaiskasvatuksen arkeen.