Varhaiskasvatuksessa taide ja kulttuuri kuuluvat arkeen

Tuusulan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu valmistui 30.10.2019. Jokainen varhaiskasvatusyksikkö osallistui suunnitelman yhteiseen työstämiseen kulttuurivastaavan johdolla. Suunnitelma otettiin käyttöön kaikissa Tuusulan varhaiskasvatusyksiköissä tammikuussa 2020 yksiköiden kehittämispäivien Taika Kultsu -työpajoissa.

Taika Kultsu -projektille asetetut tavoitteet
  • Tuusulan varhaiskasvatuksen työntekijät tiedostavat että Tuusula on kulttuurikunta; ainutlaatuinen ympäristö ja kulttuuriperintö, josta voidaan ammentaa päivittäin ja mahdollistaa ilmapiiri uuden luomiselle: täällä Tuusulassa syntyy taidetta ja taiteilijoita jatkossakin.
  • Sanoitetaan ja tehdään tavoitteellisemmin sitä kulttuurikasvatustyötä, jota varhaiskasvatuksessa tehdään päivittäin.
  • Henkilöstön eri menetelmien osaaminen monipuoliseen kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksen arjessa
  • Ammattitaiteilijoita ja -tekijöitä toteuttamaan toimintaa varhaiskasvatusyksiköissä
  • Lasten tekijyys esille (lastenkulttuuri lapsi kokijana, lastenkulttuuri lapsi tekijänä).
  • Taika Kultsu vastaan niihin vaatimuksiin, joita Vasu kulttuurikasvatukselle asettaa.
  • Taika Kultsu helpottaa ja lisää kulttuurikasvatuksen näkyvyyttä varhaiskasvatuksen arjessa.

 

Taika Kultsu -projektiryhmä 2018-2020

Taiju Kiesilä, kulttuurituottaja / kulttuuripalvelut, työryhmän pj.
Elina Karila, museolehtori / museo
Heli Eboru, pedagoginen informaatikko / kirjasto
Tuuli Kokko, Kellokosken kirjastonjohtaja
Tiina Vesimäki, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Anita Tanttu, varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkosto
Mari Silvast, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Paula Tuulaniemi, perhepäivähoidon ohjaaja
Ulla Kinnunen, museo- ja kulttuuritoimen johtaja
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö