Taika Kultsu − taide- ja kulttuurikasvatusta varhaiskasvatuksen arjessa

28.09.2020

Tuusulan Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu otettiin käyttöön varhaiskasvatusyksiköissä tammikuussa 2020 ja jo samana keväänä tuusulalainen varhaiskasvatuksen opettaja Annamari Mustamäki innostui tekemään jatko-opintojensa Pro Gradu - tutkielman kulttuurikasvatussuunnitelman vastaanotosta

Kaikissa Tuusulan varhaiskasvatusyksiköissä toimii kulttuurivastaava, joka koordinoi, viestii ja kehittää kulttuurikasvatuksen käytäntöjä omassa yksikössään. Varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavien syyskuun tapaamisessa päästiin ihka ensimmäisten joukossa kuulemaan Taika Kultsusta tehdyn tapaustutkimuksen tuloksia. Lepolan päiväkodista opintovapaalla oleva Annamari Mustamäki toimi vuoden 2019 oman yksikkönsä kulttuurivastaavana. Maisteriopintojensa gradun aihetta miettiessään, hän kiinnostui mahdollisuudesta yhdistää oma kiinnostuksensa taidekasvatus varhaiskasvatuksessa ja toisaalta tutkia millaisia kokemuksia henkilöstöllä olisi uudesta kulttuurikasvatussuunnitelmasta. Olisiko tällaisella suunnitelmalla positiivinen vaikutus myös taidekasvatuksen toteutumiseen varhaiskasvatuksen arjessa?

Tuusulan varhaiskasvatuksen päällikkö Hannamari Halinen ja Taika Kultsu -projektiryhmän vetäjä kulttuurituottaja Taiju Kiesilä ottivat Annamarin graduidean ilolla vastaan, ja Annamari pääsi tutkimuksen kimppuun keväällä 2020. Taika Kultsu otettiin Tuusulassa käyttöön tammikuussa tunnin työpajalla jokaisessa Vaka-yksikössä. Yhteensä 330 varhaiskasvattajaa osallistui työpajoihin. Annamarin kyselyn ajankohtaa päätettäessä toukokuulle ei kukaan tiennyt mitä poikkeuskevät toisi tullessaan. Olosuhteisiin nähden 41 vastausta toukokuun kyselyssä oli hyvä saavutus.

Annamarin gradu Taika Kultsu kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukena varhaiskasvatuksen arjessa − Tapaustutkimus Tuusulan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmasta valmistuu marraskuussa ja joulukuussa keskeisimpiä tuloksia Taika Kultsun käytöstä pääsevät kuulemaan myös Tuusulan varhaiskasvatusyksiköiden johtajat.

Muutamia keskeisiä tutkimustuloksia:

• Vastauksien perusteella voidaan todeta, että uusi kulttuurisuunnitelma selkeyttää henkilöstölle paljon kulttuurikasvatus käsitettä, sen osa-alueita sekä havainnollistaa kunnan kulttuuritarjontaa.
• Taika Kultsu koetaan auttavan oman työn kehittämisessä paljon eikä se kuitenkaan rajoita toimintaa ryhmässä eikä toimintaa ryhmän tarpeista lähtien. Vastausten perusteella tämä suunnitelmaa toimii myös arviointivälineenä sekä omalle toiminnalle että ryhmän suunnittelulle. Suunnitelman konkreettisuus koetaan positiivisena sekä työtä helpottavana asiana, eikä se vielä rajoita tunnetta oman työn autonomista.
• Osassa vastuksessa koettiin, että suunnitelmia on yleisesti paljon ja niistä tulee runsaus, jota on välillä vaikeaa hallita
• Vielä on monia, jotka ilmoittivat, että ovat vasta tutustuneet Taika Kultsuun ja sen ottaminen toimintaan mukaan vaatii vielä aikaa tai se huomioidaan paremmin seuraavalla toimintakaudella. Taika Kultsu oli ollut liian vähän aikaa käytössä ja koronan tuomilla muutoksilla oli vaikutuksensa, joten kehittämisehdotuksia ei vielä välttämättä osattu esittää.

Annamari Mustamäki kirjoittaa Pro Gradu -työtä Tuusulan Taika Kultsusta

 

Takaisin