6. lk Kuvataiteen monet viestit – kohtaamisia ja tulkintoja

Paja herättelee oppilaiden ajatuksia ja rohkaisee ilmaisuun. Keskustelut, taiteilu ja itsetutkistelut osoittavat, että taide ei taivu yhteen selitykseen. Pajan sisältö vaihtelee valitun näyttelyn tai kohteen mukaan.  

Keväällä 2024 museovierailun kohteena on Rykmentinpuiston julkinen taide. Isokokoiset taideteokset ovat kiehtovia tutkittavia ja niiden kautta tulkitaan taiteen sisältämiä monenlaisia viestejä ja merkityksiä. Pajassa nostetaan esille kestävän kehityksen, muistamisen ja hyvinvoinnin näkökulmia. Julkinen taide lisää ympäristön viihtyvyyttä sekä antaa virikkeitä ja elämyksiä arjen keskelle. Oppilaat pääsevät myös itse suunnittelemaan oman julkisen taiteen teoksen.

Voit halutessasi tutustua tarkemmin taiteesen Rykmentinpuiston sivustoilla tai Tuusulan museon Youtube-kanavalla

Auringonsilta-teräsveistos_Kari Kohvakka

Auringonsilta-teräsveistos Rykmentinpuistossa. Kuva: Kari Kohvakka