5. lk Luminaariwebinaari

Kutsu Tuusulan viidensille luokille

Kutsumme Tuusulan 5.luokat mukaan Luminaariksi nimettyyn oppimistapahtumaan. Luminaari alkaa helmikuussa 2020 viikon 7 alussa ja päättyy viikon 9 lopussa online-verkkotapaamisten merkeissä. Talviloma jää Luminaarin sisään. Luokan työskentely on mahdollista räätälöidä ja mitoittaa sopivaksi järjestäjän tarjoaman aineiston ja ohjelma-/ohjerungon pohjalta.

Luminaari traileri:

https://youtu.be/EKyL5pRhRQg

Lumitalvi: Suomi on pohjoinen maa. Pohjoisuuden keskeisin tunnusmerkki on lumitalvi. Sen merkitys on iskostunut syvälle itseymmärrykseemme. Ennusteiden mukaan talviemme eteläinen lumiraja pakenee vuoteen 2100 mennessä vähintään Rovaniemen tasalle. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja hallinta – kestävä kehitys – on ihmiskunnan lähitulevaisuuden tärkein kasvunpaikka.

Luminaari

MOK: Luminaari on lumitalven iloja, ilmastonmuutosskenaariota ja kestävän kehityksen yhteisvastuuta puntaroiva monialainen oppimiskokonaisuus
TVT-taitotasotavoitteet: Luminaarin projektitöissä hyödynnetään digitaalisia välineitä ja toimintaympäristöjä, rupeama huipentuu LumiCon-webinaariin

1) Starttilähetys: Luminaari alkaa suoralla verkkolähetyksellä (20–30 min / Google Hangouts). Startti avaa näkökulman lumitalveen globaalina sää- ja ympäristöilmiönä ja väläyttää lumeen sopeutuneiden ihmisten ja ihmisryhmien talvisten tapojen historiaa ja monimuotoisuutta.

2) Itseohjautuva työskentely: noin kaksi viikkoa kestävän jakson aikana oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat talvea havainnoivan ryhmätyön lähtökohtanaan lumitalven ilot ja kauneus. Projektista tehdään 1–3 min esittelyvideo tai se esitellään muuten. Vastapainona on vakavampi kestävän kehityksen teema. Sitä lähestytään kurssin herätekeissien, tiedonhaun ja keskustelujen kautta. Laadimme kestävän kehityksen julkilausumat. Luokilla on mahdollisuus digitukeen. Luokat voivat tilata 45 min "asiantuntijaluennon" lumileikkien historiasta (Harri Nyman).

3) Webinaari: Luminaarin päättää vuorovaikutteinen LumiCon (1h 30min). Etäyhteyteen kutsuttu asiantuntija kommentoi kameralle esitettyjä julkilausumia. Välitunti ja somepohjainen palauteseinä. Toinen puolisko keskittyy oppilaiden projekteihin. Studiotiimi juontaa ja ohjaa valkokankaalle heijastuvaa yhteistä istuntoa. Classroomin keskustelualusta jää auki viikoksi.

Tekijät:
Luminaaritiimin sisältövastaava Harri Nyman (Tuusulan museo) on lumileikkeihin perehtynyt kulttuurintutkija. Teknisenä tuki- ja asiantuntijavastaavana toimii Arttu Tirkkonen (Tuusulan opetustoimi). Kirjaston näkökulman tuo mukaan Heli Eboru (Tuusulan kirjasto).

Opettajan käsikirja: Luminaari 2020 opettajalle

Tuusulassa 21.10.2019
Harri Nyman