Kultsu-opettajat koolla

31.03.2021

Kulkevatko viestit, tavoittaako tieto? Kulttuuri, kirjasto, museo ja kuvataidekoulu tuottavat sisällöt perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsuun. Sisältöjen suunnittelun ja aikataulutuksen jälkeen suurin osa työtä on viestintää. Ja siinä vaiheessa kuvaan astuvat korvaamattoman tärkeät koulujen kulttuuriyhdysopettajat.

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu on ollut käytössä vuodesta 2016 saakka ja kulttuuriyhdysopettajat on saatu mukaan Kultsun viestinnän ja sisältöjen kehittämiseen syksyllä 2019.
Jokaisesta peruskoulusta on valittu kulttuuriyhdysopettaja. Kulttuuriyhdysopettajien verkosto kehittää Kultsua yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä vahvistaa viestintää toimijoiden ja koulujen välillä.

Verkosto tapaa Meetissä

Kulttuuripalvelujen Kultsu-tiimi ja koulujen Kultsu-opettajat tapaavat 1-2 kertaa lukukaudessa. Ajan hengen mukaisesti tapaamiset toteutetaan tällä hetkellä Goolge Meet -ympäristössä.
Asialistalla on aina kuulumisten ja onnistumisten vaihtoa sekä yhteiskehittämistä kulloinkin vaihtelevan aihealueen osalta. Edellisessä tapaamisessa Kultsu-opettajat pääsivät osallistumaan kirjavinkkaukseen, kun Kellokosken ja Jokelan kirjaston Suvi Pasanen demonstroi 3.-luokkalaisten Lukuiloa -kirjavinkkauksen sisältöä vinkkaamalla Masi Tulppa: Pääsy kielletty -kirjan.

Neljä kulttuuriyhdysopettajaa vastasi kysymyksiin kulttuuriyhdysopettajan tehtävistä ja verkoston tarkoituksesta.

Mitä Kultsu-open tehtäviin koulussa kuuluu?

Laura Lehtinen, Kellokosken koulu:
Kultsu-ope välittää sähköposteja Kultsupolun tapahtumista ja muistuttelee opettajia osallistumaan tapahtumiin.

Satu Munukka, Riihikallion koulu:
Tehtäviin kuuluu viestien välittäminen oikeille opettajille sekä muistuttelu, että viestit kannattaa lukea huolella. Sekä vielä uudelleen muistuttelu mahdollisesta ilmoittautumisesta. Kultsulähettiläänä toimiminen omassa koulussa.

Heli Suokko, Vaunukankaan koulu:
Kultsuope on kontakti kulttuuritoimen sekä opettajien ja oppilaiden välillä. Tärkeä tehtävä on myös markkinoida sekä tarjolla olevia palveluja että tulleita sähköposteja ja toimia muistuttajana
kulttuurisuunnitelman ohjelmasta lukuvuoden varrella.

Miksi on tärkeää, että koulussa toimii kulttuuriyhdysopettaja?

Sari Vahvaselkä, Vanhakylän koulu:
On hyvä, että on keskitetty Kultsu-asiat koulujen tietyille opettajille, jotka huolehtivat asian menemisestä kaikkien tietoon.

Laura Lehtinen, Kellkokosken koulu:
Kultsu ei ole välttämättä tuttu uusille opettajille ja silloin Kultsu-ope on tärkeässä roolissa markkinoimassa kunnan omia hienoja tapahtumia.

Lisätiedot ja Kultsun sisällöt: www.tuusulankulttuurikasvatus.fi/kultsu

Takaisin